G Gallery

ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมรายได้ อาชีพ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมรายได้ อาชีพ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

เช้าวันนี้(19 ม.ค.62) นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 ณ ลานเอนกประสงค์ตลาดเทศวิวัฒน์ อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีนางจิตรา กุลาตี ประธานชุมชนตลาดเทศวิวัฒน์ 1 กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนใน 2 โครงการ คือ 
1.)ส่งเสริมอาชีพทำสมันกุ้ง ฝึกอบรมอาชีพ รวมกลุ่มสตรีของคนในชุมชน เกิดการเรียนรู้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป ใช้งบประมาณ 37,650 บาท
2.)โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ทำแลนด์มาร์คเพื่อเป็นตลาดน่าเดิน ผู้คนเข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาด ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ใช้งบประมาณ 163,350 บาท

ระยะเวลาดำเนินงานทั้ง 2 โครงการ กรกฎาคม -ตุลาคม 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

นอกจากนี้ เทศบาลเมืองปัตตานี ยังได้สร้างลานเอนกประสงค์ที่สวยงามเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆต่อไปอีกด้วย

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com