N News

จังหวัดปัตตานีเป็นต้นแบบแห่งแรกของประเทศตรวจ ATK นักเรียนมัธยมศึกษาก่อนลงสนามสอบ ห่างโควิด และรักษาสิทธิ์ผู้เข้าสอบ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ที่ อาคารเรียนรวม 19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ดำเนินการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการทดสอบความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้น ป.4-ป.5 และ ม.1 - ม. 2  โดยให้นักเรียนเข้ารับการตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบดังกล่าว มีนักเรียนรับการตวจจำนวน 312 คน ภายใต้กิจกรรม "สนามสอบห่างโควิด รักษาสิทธิ์ผู้เข้าสอบ" เพื่อเป็นกระบวนการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 มีว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

สำหรับกิจกรรม "สนามสอบห่างโควิด รักษาสิทธิ์ผู้เข้าสอบ" มีการดูแลนักเรียนทุกคนภายใต้มาตรการที่เข้มงวด และยังคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เข้า สอบทุกคนให้เป็นไปอย่างปลอดภัย บรรลุเป้าประสงค์ นักเรียนผู้เข้าสอบได้ตรวจ ATK จากทีมงานสาธารณสุข โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นต้นแบบแรกของประเทศในการจัดสนามสอบที่ให้โอกาสแก่ผู้เข้าสอบที่มีผลการตรวจโรคโควิด -19 เป็นบวก หรือแม้แต่ผู้เข้าสอบที่ได้รับการรักษาโรคโควิด-19 อยู่ ให้สามารถเข้าสอบตามความตั้งใจที่ได้ เตรียมตัวสอบมาเป็นระยะเวลานาน เป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน และสร้าง ความตระหนักรู้ให้แก่ทุกคนว่า "ถ้าเราปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้ว เราก็สามารถ ใช้ชีวิตโดยยังมีโรคโควิด-19 อยู่ ได้อย่างมีคุณภาพ

#สนงประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี

#สาธิตมอปัตตานี

#จังหวัดปัตตานี

เสาวณีย์ ดาโอะ

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com