N News

งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Service Mind จากใจสู่ใจ สร้างคุณค่า สู่งานบริการ

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

นายอาทิตย์ ทองงาม วิทยากรฝึกอบรม

   วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี นายอาทิตย์ ทองงาม นักฝึกอบรม Organizer Digital Marketing A.T. Excellent and activity วิทยากรฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Service Mind จากใจสู่ใจ สร้างคุณค่า สู่งานบริการ อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่บุคคลากรในสังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1-2 วันที่ 30-31 มีนาคม 2564 รุ่นที่ 3-4 วันที่ 1-2 เมษายน 2564 โดยในวันนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วย ลูกจ้างประจำ พนักงานเงินรายได้ ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานสนาม อาคารสถานที่ รักษาความปลอดภัย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย

   การสื่อสาร การบริการที่ดี เทคนิคการสร้างหัวใจบริการ ปรับความคิดและทัศนคติเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ รู้จักความต้องการของลูกค้า ภายในและภายนอก หลักสำคัญในงานบริการ 3 สิ่งที่ไม่ควรมีในการเป็นนักบริการที่ดี คือ "ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ทำไม่ได้ "

หลักการบริการที่ยอดเยี่ยม

รู้จักการวางแผน ลงมือทำ ตรวจสอบ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ จัดลำดับความสำคัญ ความเร่งด่วน "งานที่สั่ง ทำก่อน"

แนวทางการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ "3 ไม่" ที่ควรใส่ใจ  คือ "ไม่รับ ไม่ผลิต ไม่ส่งต่อของเสีย" คุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

นักบริการที่ดี คิดวิเคราะห์ แยกแยะ รับรู้อยู่เสมอ มีเป้าหมาย เพื่อความพอใจสูงสุด รวดเร็ว ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

3 สิ่งควรมีในการสื่อสาร

"รายงาน ประสานงาน ปรึกษา"

การเป็นนักบริการที่ดี 

รู้จักต้อนรับ ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ล้วงแคะ แกะ เกา หาว ยักท่า หน้างอ รอนาน ปากเสีย

การบริการที่ดี เคลื่อนเข้ามาใกล้ผู้รับบริการ ส่งสายตารับทราบความต้องการ ให้บริการตามความต้องการ สร้างความประทับใจ และติดตามหลังการให้บริการ 

   ในช่วงการอบรม วิทยากรเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงออก มีส่วนร่วม และนำเสนอผลการแบ่งกลุ่มเพื่อการปรับปรุงการบริการที่ดี เช่น การบริการของป้อมยาม หน่วยรักษาความปลอดภัย งานจราจร งานบริการหอพักนักศึกษา การให้บริการของอาคารเรียนรวม 19 และงานบริการยานยนต์ เป็นต้น

 

สรุปในช่วงท้าย การให้บริการที่ดีมี 3 ระดับ

1.การให้บริการตามสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น

2.ให้ตามความคาดหมาย

3.ให้หลักประกันความรับรองว่าจะพบกับความประทับใจทุกครั้งเมื่อใช้บริการ

   การอบรมในครั้งนี้ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานขององค์กรตนเอง และร่วมสร้างภาพลักษณ์การบริการที่ดีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com