N News

งานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตปัตตานี จัดบริการให้ความรู้แก่บุคลากร ม.อ.ปัตตานี สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ปี 2564

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมปริชญากร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี อาจารย์นุรซาร์ฮิดาห์ อุเซ็ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร วิทยาเขตปัตตานี เปิดการประชุมให้ความรู้เรื่อง "สิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนพึงได้รับจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนปี 2564" แก่บุคลากร ม.อ.ปัตตานี

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น.

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างชั่วคราวโครงการฯ ลูกจ้างงบประมาณอื่นๆ

ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.

ผู้ประกันตนตามมาตรา 40  ผู้รับจ้างเหมาบริการ

นายสันติ อารัชกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าส่วนงานประโยชน์ทดแทน สำนักงานประกันสังคม จ.ปัตตานี วิทยากรบรรยายให้ความรู้

   ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ อารัชกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวหน้าส่วนงานประโยชน์ทดแทน และนายนัฐวุฒ เพชรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคม จ.ปัตตานี วิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายที่ใช้บังคับ 

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 กองทุนประกันสังคม คุ้มครองผู้ประกันตนในการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต ไม่เนื่องจากการทำงาน รวมถึงคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2437 กองทุนเงินทดแทน คุ้มครองลูกจ้างในการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง

รวมทั้งข้อมูลประโยชน์ทดแทน แนวทางการเกิดสิทธิ จากกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน แนวทางปฏิบัติในการขอรับประโยชน์ กรณีต่างๆ แก่บุคลากร ม.อ.ปัตตานี 

   ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่า การจัดบริการให้ความรู้ดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่บุคลากร ม.อ.ปัตตานี ทำให้เข้าใจสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ประกันมากขึ้น อีกทั้งวิทยากรยังได้ประชาสัมพันธ์ โครงการบรรเทาช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่าย โครงการม33 เรารักกัน ขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การกระทำอื่นใดที่เป็นการนำเงินสดออกจากระบบการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง อาจเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ถูกดำเนินคดี และถูกตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ มีการถ่ายทอด Live เพจงานบริหารทรัพยากรบุคคล วิทยาเขตปัตตานี โดย ทีมงานฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

ชมย้อนหลังได้ที่:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=916437529195926&id=1500730926812713

https://www.facebook.com/hr.pn.psu/videos/794987277796967/

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com