N News

วารสารศาสตร์รูสมิแล ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายนักวิชาการ จัดประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเวทีการพัฒนานักเขียนทางวิชาการรุ่นใหม่ในหัวข้อ "สหวิทยาการในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลง"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   วันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมวิจารณ์ ศุภกิจ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ม.อ.ปัตตานี เปิดการประชุมวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเวทีการพัฒนานักเขียนทางวิชาการรุ่นใหม่ในหัวข้อ"สหวิทยาการในกระแสธารแห่งความเปลี่ยนแปลง" โดยมี ผศ.ภีรกาญจน์ ไค่นุ่นนา อาจารย์ประจำคณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี/ บรรณาธิการวารสารรูสมิแล กล่าวแนะนำวารสาร และบรรยายพิเศษ เรื่อง "สี่ทศวรรษวารสารรูสมิแลและแนวทางการเผยแพร่ผลงานในวารสาร"

   จากนั้นเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานวิจัยของคนรุ่นใหม่ในบริบทภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยมี อาจารย์ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี นายไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง นักศึกษาคณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี และนางสาวนูรีฮัน นิทั้งสาม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเสวนา ดำเนินการโดย ดร.วันพิชิต ศรีสุข หัวหน้าแผนกพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

   ภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะโดยกองบรรณาธิการวารสารรูสมิแล ประเด็น การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม ประเด็นชุมชนและผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรม ประเด็นเพศสภาพและความศรัทธา ประเด็นสุขภาพและวิถีชีวิต ประเด็นศาสนาและประเพณี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

นายไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนอิสลามศึกษา  คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

   ทั้งนี้ นายไซดีอาดือลัน กาซาเด็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลามศึกษา วิจัยเรื่อง "สาเกะตะเละบือลอ มาตีตะเละแตเงาะ": การตีตราและลดทอนความเป็นมนุษย์จากโรค

นางสาวนุรอัยนี นีระหิง  นางสาวตัสนีม บือแน  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนอิสลามศึกษา  คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี

คนพลัดถิ่น”: การปรับตัวของหญิงชาวยูนานในยะลา

   นางสาวนุรอัยนี นีระหิง และนางสาวตัสนีม บือแน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี  ผู้วิจัยเรื่อง คนพลัดถิ่น: การปรับตัวของหญิงชาวยูนานในยะลา เผยแพร่งานวิจัยผ่านรายการร่วมแรงร่วมใจชายแดนใต้ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี วันที่ 18 มีนาคม และ 23 มีนาคม 2564

 

ภาพ/ข่าว

พัชรา ยิ่งดำนุ่น

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

Copyright by PSU Radio Pattani

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com