N News

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 39 หน่วยงาน ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในวันมหิดล พร้อมด้วยรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขของผู้อื่นตลอดพระชนม์ชีพ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ส่วนราชการต่าง ๆ จึงได้จัดกิจกรรม

เนื่องในวันมหิดล และวันถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง อย่างพร้อมเพรียงกัน

     กิจกรรมประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ 

     สำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดปัตตานี ที่ร่วมวางพวงมาลาพระราชานุสาวรีย์ฯ จำนวน 40 หน่วยงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  และรศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี คณะหน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)  สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี  คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ  สำนัก สำนักวิทยบริการ  สภาพนักงาน วิทยาเขตปัตตานี  ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาเขตปัตตานี  สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี สมาคมศิษย์เก่า ม.อ.ปัตตานี ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.ปัตตานี และสหกรณ์บริการ  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  องค์กรกิจกรรมนักศึกษา 

ภาครัฐและเอกชนภายนอก ได้แก่  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) ตำรวจภูธร

จ.ปัตตานี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี สำนักงานสาธารณสุข จ.ปัตตานี มณฑลทหารบกที่ 46 หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลหนองจิก โรงพยาบาลแม่ลาน  โรงพยาบาลยะรัง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี  ธนาคารกรุงเทพ  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44  เทศบาลเมืองปัตตานี และโรงพยาบาลยะหริ่ง

    สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษา เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประสูติ

    ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2434 ได้ทรงศึกษาวิชาสาธารณสุขจากประเทศอังกฤษและวิชาการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา และได้ทรงปฏิบัติงาน ณ ศิริราชพยาบาลและโรงพยาบาลแมคคอมิค เชียงใหม่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจบำบัดในครั้งนั้น ต่างขนานนามพระองค์ท่านว่า หมอเจ้าฟ้าสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2472 ดังนั้นวันที่ 24 กันยายน จึงเรียกว่า วันมหิดล ตามพระนามของพระองค์ท่าน

ขอบคุณภาพ/ข่าว

งานประชาสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com