N News

ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวขอบคุณ และอวยพร ปีใหม่'63 แก่บุคลากร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี ชูแนวคิด "Green U"

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ หอประชุม ม.อ ปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวขอบคุณ และอวยพรปีใหม่แก่บุคลากร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ม.อ.ปัตตานี ตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาได้ทุ่มเท เสียสละ และทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้นโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย และยังคงมุ่งมั่นในการทำงานต่อไปอย่างเต็มที่ และมีความสุขในปี 2563

    สำหรับแนวคิดในการจัดงาน Thank you Party

     ชูนโยบาย "Green U" การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวคุณเอง สนองนโยบายมหาวิทยาลัย "Green Campus" การลดขยะ แยกขยะ ลด ละ เลิกการใช้พลาสติก และโฟม เชิญชวนให้นำปิ่นโต กล่องใส่

 อาหาร กระบอกน้ำมาเอง เพื่อรับอาหาร และน้ำดื่ม ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

    หลังจากนั้น ผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี กล่าวอวยพรปีใหม่ 2563 โดยกำหนดวันที่ 9 เดือนมกราคม

    (เดือน 1) ปีใหม่ (2563) เป็นการจัดงานที่สื่อความหมาย ให้เป็นความก้าวหน้าในการทำงาน เสริมแนวคิด สร้างพลังทางบวก เปรียบการทำงาน และคนทำงาน ที่หลากหลาย เหมือนสีของหมวก ที่ผู้เข้าร่วมงานแต่ละคนเลือกสีของหมวกมาสวมใส่ ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพที่แตกต่าง การทำงานย่อมแตกต่าง มีอุปสรรคปัญหา มีความไม่สอดคล้องกันบ้าง แต่ทุกการทำงานต้องการคนที่มีทักษะ ความสามารถ ที่หลากหลาย คอยช่วยเหลือสนับสนุนให้การทำงานสอดคล้อง สอดประสาน และสำเร็จ ทั้งคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผล ในการตัดสินใจ การใช้ความรู้สึก หัวใจ ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานที่มีความสุข การบริหารจัดการที่ดี การแก้ปัญหา เป็นผู้ประสานงาน และผู้นำในการเปลี่ยนแปลง สุดท้ายแล้ว ทุกคนต่างมีบทบาทสำคัญในงานของตนที่ต้องเกาะเกี่ยวประสานกันอย่างสอดคล้อง เป็นหนึ่งเดียว คือ "สีบลู"

จากนั้นเป็นการแสดงตัวแทนหน่วยงาน กิจกรรมมอบรางวัลแก่ผู้ที่แต่งกายสวยงาม สวมหมวกสื่อความหมาย และเข้ากัน ทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง กิจกรรมรำวง ร้องเพลง ร่วมสนุก และลุ้นของรางวัลปีใหม่

 

ภาพ/ข่าว 

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 

Copyright by PSU Radio Pattani

 

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com