N News

ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน กว่า 40 หน่วยงาน และบุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล และวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

     เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บุคลากรสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี นำโดย นายสมศักดิ์ รัตนน้อย หัวหน้าช่างเทคนิค นางหทัยกาญจน์ เพชรประวัติ นักจัดรายการวิทยุ นางสาวพัชรา ยิ่งดำนุ่น ผู้สื่อข่าว/นักจัดรายการวิทยุ นางสาวเมนภา ชูดแดง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และนายสถาพร สิวพร พนักงานขยายเสียง ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลและวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และรองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี อ่านมหิตลาธิเบศรสดุดี เฉลิมพระเกียรติ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์

 

     สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษา เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงประสูติในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2434 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี มีพระธิดา และพระโอรส 3 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

     ด้านการศึกษาในปี พ.ศ.2448 ได้ทรงเข้าเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบกในประเทศไทย และในปีเดียวกันได้ทรงไปศึกษา ณ โรงเรียนมัธยมประเทศอังกฤษ หลังจากนั้นได้ทรงศึกษาวิชาทหาร และวิชาทหารเรือชั้นสูง ณ ประเทศเยอรมัน หลังจบการศึกษาหลักสูตร 4 ปีแล้ว ได้ทรงเข้าปฏิบัติงาน เป็นนายทหารในราชนาวีเยอรมัน เป็นเวลา 3 ปี ในปี 2458 ได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ต่อมา ได้รับทราบถึงความขาดแคลนต่างๆในด้านการแพทย์และการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนการศึกษา เช่น ทรงส่งบุคคลไปศึกษาวิชาการแพทย์และพยาบาล ณ ต่างประเทศ โดยทุนส่วนพระองค์

     จากความสนพระทัยในวิชาการแพทย์ พระองค์ได้เข้าศึกษาวิชาสาธารณสุขจากประเทศอังกฤษ ตลอดจนศึกษาวิชาสาธารณสุข และวิชาการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ และทรงได้รับปริญญาแพทย ศาสตรดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม เมื่อปี พ.ศ.2471 และในปีเดียวกันได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และได้ทรงปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลแมคคอมิค เชียงใหม่ ผู้ป่วยที่เข้ารับการตรวจบำบัดในครั้งนั้น ต่างขนานนามพระองค์ท่านว่า "หมอเจ้าฟ้า"

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ ได้เสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน พุทธศักราช 2472 ดังนั้นวันที่ 24 กันยายน จึงเรียกว่า "วันมหิดล" ตามพระนามของพระองค์ท่าน

 

ภาพ/สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี

ขอบคุณข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี

 

5 ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด

แบบสำรวจความคิดเห็น

ตัวอย่างแบบสำรวจ?

สมัครรับข้อมูล

ไม่พลาดทุกข่าวสาร ลงทะเบียนสมัครรับข้อมูลจากเราได้แล้ววันนี้!

Contact

สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี 107.25 MHz
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ 073 331 277
อีเมล pnpsuradio@gmail.com